Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr Hyn a Wnawn

Yr Hyn a Wnawn

Cyngor Celfyddydau Cymru yw'r corff sy'n datblygu a chyllido'r celfyddydau yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl.

Mae ein strategaeth yn syml iawn ac mae'n cael ei chrynhoi mewn tri gair yn unig: Creu, Cyrraedd, Cynnal

Nid oes modd gwahanu rhwng creu celfyddyd, sicrhau ei bod yn cysylltu â phobl a rhoi iddi waddol sy'n parhau. A dyma hefyd yw'r themâu sy'n cynnal ein gwaith.

Darparwn Greu: Cyrraedd: Cynnal drwy wneud y canlynol:

Creu

1. Creu'r amgylchedd i'r celfyddydau ffynnu.
2. Cynyddu gwerth y cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i gelfyddydau Cymru

Cyrraedd

3. Dod o hyd i gyfleoedd, ffyrdd a lleoedd newydd i bobl fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau
4. Datblygu creadigrwydd plant a phobl ifainc

Cynnal

5. Annog arloesedd, gwytnwch a chynaliadwyedd
6. Amddiffyn a thyfu'r sail economaidd ar gyfer celfyddydau Cymru
7. Arddangos gwerth y celfyddydau
8. Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn gorff cyhoeddus effeithlon ac effeithiol

Ariannu | Artist: Holly Davey

Ariannu

Sut yr ariannwn y Celfyddydau yng Nghymru

Ymchwil | Llun: Falstaff, Opera Canolbarth Cymru; ffotograffydd David Pugh

Ymchwil

Ein Hymchwil i'r Celfyddydau

Ymgynghoriadau | Llun: Artist Hilary Roberts

Ymgynghoriadau

Dogfennau sy'n y broses ymgynghori gyhoeddus

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245