Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Un ffordd yr ydym yn ceisio sicrhau fod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl yw trwy ariannu gweithgarwch celfyddydol ar draws Cymru/ Gallwch weld pa arian sydd ar gael ar hyn o bryd isod.

Hoffech chi weld beth yr ydym wedi ei ariannu eisoes? Edrychwch ar ein Cyfeiriadur Cyllid yma.

A ydych chi'n dychwelyd? Ewch at gais yr ydych eisoes wedi'i ddechrau yma.

Os ydych yn dod ar draws problemau yn mewngofnodi i'n ffurflenni cais ar-lein, dylech gysylltu â ni.


Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Botwm: Sut i Ymgeisio - UnigolionRydyn ni’n awyddus i adnabod a meithrin unigolion â dawn greadigol, ac rydyn ni am alluogi unigolion creadigol proffesiynol i ddatblygu eu gyrfaoedd a bod yn gallu ennill bywoliaeth gynaliadwy yng Nghymru trwy eu gwaith.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw: 5pm Dydd Mercher, 10 Mai 2017
Gellir gwneud cais am grantiau bychain unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Botwm: Sut i Ymgeisio - SefydliadauRydyn ni’n uchelgeisiol dros y celfyddydau yng Nghymru, ac rydyn ni am i’r cynllun gefnogi gwaith o safon. Rydyn ni am fuddsoddi mewn prosiectau sy’n cynrychioli’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw: 5pm Dydd Mercher, 10 Mai 2017
Gellir gwneud cais am grantiau bychain unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Botwm: Sut i ymgeisio - Rhaglen Gyfalaf y LoteriEin huchelgais ar gyfer ein Rhaglen Gyfalaf yw parhau i sicrhau bod y celfyddydau yng Nghymru yn gweld manteision mawr o fuddsoddiadau cyfalaf. Gwnawn hyn drwy sicrhau bod gan sefydliadau celfyddydol yng Nghymru adeiladau a chyfarpar sy'n addas at y diben sy'n eu galluogi i gyflawni eu potensial a dod yn fwy cadarn. Rhown flaenoriaeth arbennig i sefydliadau sy'n rhan o Bortffolio Celfyddydau Cymru.

Gellir gwneud cais i Gronfa Cyfalaf y Loteri unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cronfa Cyfleoedd RhyngwladolMae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain..

Gellir gwneud cais i'r gronfa unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Cronfa Ewch i Weld - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Botwm: Sut i Ymgeisio - Ewch i WeldCynllun yw Ewch i Weld sy'n ariannu ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi'n datblygu a chreu eu gwaith..

Gellir gwneud cais i Gronfa Ewch i Weld unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Ffilm

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Cymorth ariannu

Rydym yn cynnig cyngor ariannu ar ffurf sesiynau cymorth ariannu a gynhelir bob pythefnos mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â dros y ffôn mewn sesiynau sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen rhagor am sut i dderbyn cyngor ariannu gennym.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245