Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Grantiau i'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol a Sefydliadau

Botwm - Arian i unigolion creadigol proffesiynol Botwm: Arian i sefydliadau Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Os ydych yn cael trafferthion cael mynediad at ein ffurflenni cais ar-lein, dylech gysylltu â ni.
Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Ochr Allanol Sherman Cymru:  Llun - Kirsten McTernan

Mae arian Cyfalaf y Loteri ar gael i geisio amdano ar unrhyw adeg. Darllenwch y canllawiau ac ymgeisiwch ar-lein.


Lead Creative Schools

Ysgolion Creadigol Arweiniol

Dysgwch sut i fynd yn Ysgol Greadigol Arweiniol yma.


Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Walking Cities - Llun: Eurig Salisbury

Darllen ein Canllawiau Ariannu i'r Gronfa Cyfeloedd Rhyngwladol ac ymgeisio ar-lein.


Ffilm

American Interior

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Llenyddiaeth Cymru (Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr). Llun: Luned Aaron

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Cronfa Profi'r Celfyddydau - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

School-visit-2013-Oriel-Myrddin-photo-seren-stacey

Mae Cronfa Profi'r Celfyddydau yn rhan o ragle Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau ac yn agored i ysgolion a/neu sefydliadau celfyddydol.

Dysgwch ragor am Gronfa Profi'r Celfyddydau


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Cymorth ariannu

Rydym yn cynnig cyngor ariannu ar ffurf sesiynau cymorth ariannu a gynhelir bob pythefnos mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â dros y ffôn mewn sesiynau sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen rhagor am sut i dderbyn cyngor ariannu gennym.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245