Cyngor Celfyddydau Cymru | Cydweithio Creadigol

Cydweithio Creadigol

Beth yw Cydweithio Creadigol?

Hanfod Cydweithio Creadigol yw arloesi a rydym am ganiatáu i ysgolion a/neu sefydliadau celf, diwylliant a threftadaeth i gyflwyno ceisiadau i'n darbwyllo ni fod eu cynigion yn arloesol, yn ychwanegol i'ch gwaith ac yn gynaliadwy.

Bydd angen tystiolaeth ysgrifenedig o gydweithio rhwng ysgol (neu ysgolion) a sefydliadau eraill sydd yn rhan o'r prosiect.


Pwy all ymgeisio?

Gall ysgolion sy'n dymuno gweithio mewn modd gynaliadwy gyda sefydliad celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth ymgeisio am hyd at £25,000. Ni allwn gynnig arian i ysgolion sydd eisoes yn elwa o grant Ysgolion Creadigol Arweiniol. Gallwn dalu hyd at 90% o'r costau.


Gwneud cais

Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau yn llawn cyn gwneud cais.

Bydd dau gyfle bob blwyddyn i ymgeisio ar gyfer Cydweithio Creadigol: ail hanner tymor yr haf ac ail hanner tymor yr hydref. Pasiodd y dyddiad cau diwethaf iar:

  • 23 Ionawr 2017

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245