Cyngor Celfyddydau Cymru | Ceisio am arian

Ceisio am arian

Un ffordd yr ydym yn ceisio sicrhau fod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl yw trwy ariannu gweithgarwch celfyddydol ar draws Cymru/ Gallwch weld pa arian sydd ar gael ar hyn o bryd isod.

Hoffech chi weld beth yr ydym wedi ei ariannu eisoes? Edrychwch ar ein Cyfeiriadur Cyllid yma. Ewch i weld yr holl ffyrdd yr ydym yn cefnogi'r celfyddydau, gan gynnwys Portffolio Celfyddydol Cymru.

A ydych chi'n dychwelyd? Ewch at gais yr ydych eisoes wedi'i ddechrau yma.

Os ydych yn dod ar draws problemau yn mewngofnodi i'n ffurflenni cais ar-lein, dylech gysylltu â ni.


Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Botwm: Sut i Ymgeisio - UnigolionRydyn ni’n awyddus i adnabod a meithrin unigolion â dawn greadigol, ac rydyn ni am alluogi unigolion creadigol proffesiynol i ddatblygu eu gyrfaoedd a bod yn gallu ennill bywoliaeth gynaliadwy yng Nghymru trwy eu gwaith.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw: 5pm Dydd Mercher, 11 Hydref 2017

Gellir gwneud cais am grantiau bychain unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Botwm: Sut i Ymgeisio - SefydliadauRydyn ni’n uchelgeisiol dros y celfyddydau yng Nghymru, ac rydyn ni am i’r cynllun gefnogi gwaith o safon. Rydyn ni am fuddsoddi mewn prosiectau sy’n cynrychioli’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw: 5pm Dydd Mercher, 11 Hydref 2017
Gellir gwneud cais am grantiau bychain unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Botwm: Sut i ymgeisio - Rhaglen Gyfalaf y LoteriEin huchelgais ar gyfer ein Rhaglen Gyfalaf yw parhau i sicrhau bod y celfyddydau yng Nghymru yn gweld manteision mawr o fuddsoddiadau cyfalaf. Gwnawn hyn drwy sicrhau bod gan sefydliadau celfyddydol yng Nghymru adeiladau a chyfarpar sy'n addas at y diben sy'n eu galluogi i gyflawni eu potensial a dod yn fwy cadarn. Rhown flaenoriaeth arbennig i sefydliadau sy'n rhan o Bortffolio Celfyddydau Cymru.

Gellir gwneud cais i Gronfa Cyfalaf y Loteri unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cymru GreadigolPwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd.
Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.

Dyddiad cau Cymru Greadigol fydd 5pm ddydd Mercher 6 Medi 2017.

How to Apply


Gwobrau Coffa Brian Ross 2017/18

Botwm: Sut i Ymgeisio - Brian RossGyda phleser cynigiwn eto eleni grant i ddau fyfyriwr sy'n graddio ym maes Celfyddyd Gain a bydd y ddau yn derbyn £3,000 am un flwyddyn. Mae modd gwneud cais nawr ar gyfer 2017/18.

Dyddiad cau ymgeisio yw 5.00pm ddydd Mercher 6 Medi 2017.

How to Apply


Gwobr Goffa Eirian Llwyd 2017/18

Botwm: Sut i Ymgeisio - Gwobr Goffa Eirian Llwyd Mae Gwobr Goffa Eirian llwyd ar gyfer artistiaid newydd ac sy'n codi i'r brig sy'n Gymry neu sy'n byw yng Nghymru ac sy'n arbenigo ym maes gwneud printiau.

Dyddiad cau ymgeisio yw 5.00pm ddydd Mercher 6 Medi 2017.

Sut i ymgeisio


Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cronfa Cyfleoedd RhyngwladolMae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain..

Gellir gwneud cais i'r gronfa unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Cronfa Ewch i Weld - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Botwm: Sut i Ymgeisio - Ewch i WeldCynllun yw Ewch i Weld sy'n ariannu ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi'n datblygu a chreu eu gwaith..

Gellir gwneud cais i Gronfa Ewch i Weld unrhyw bryd.

Sut i Ymgeisio


Cydweithio Creadigol - Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Botwm: Sut i Ymgeisio - Cydweithio Creadigol Hanfod Cydweithio Creadigol yw arloesi a rydym am ganiatáu i ysgolion a/neu sefydliadau celf, diwylliant a threftadaeth i gyflwyno ceisiadau i'n darbwyllo ni fod eu cynigion yn arloesol, yn ychwanegol i'ch gwaith ac yn gynaliadwy.

Y dyddiad cau nesaf yw 5pm, 25 Medi 2017.

Sut i Ymgeisio


Cydrannu

Botwm: Sut i Ymgeisio - CydrannuMenter Strategol Cyngor Celfyddydau Cymru i hybu Datblygu Cyfleoedd Rhwydweithio. Targeda'r arian hwn y rhai sy'n gweithio ym meysydd marchnata, cyhoeddusrwydd, cysylltiadau cyhoeddus a datblygu cynulleidfa, ac rydym yn awyddus i gefnogi mentrau sy’n canolbwyntio ar gynyddu ymgyfranogi a datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer y celfyddydau.

Y dyddiad cau nesaf yw 8 Medi 2017.

Sut i Ymgeisio


Ffilm

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Ffilm.


Llenyddiaeth

Cliciwch yma i weld sut yr ydym yn ariannu Llenyddiaeth.


Ffynonellau eraill o arian

Darllen mwy am ffynonellau potensial eraill o arian.


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245