Cyngor Celfyddydau Cymru | Ariannu

Ariannu

Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n gyfrifol am noddi'r Celfyddydau yng Nghymru.


Ceisio am arian

Yn ein hadran Ceisio am Arian, gall artistiaid yng Nghymru gael cyngor a chanllawiau ariannu. Mae hyn yn cynnwys cyngor nid yn unig ar yr arian sydd ar gael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ond arian hefyd sydd ar gael i’r celfyddydau o ffynonellau eraill.

Gall unigolion creadigol proffesiynol a sefydliadau nawr geisio ar-lein am Grantiau i’r Celfyddydau.

Dylai unigolion creadigol proffesiynol a sefydliadau sydd wedi derbyn arian gennym gyferio hefyd at ein canllawiau ar sut i ddefnyddio ein logos.

Yr hyn a ariannwn

Gallwch ddod i wybod mwy am y ffyrdd amrywiol yr ydym yn ariannu’r celfyddydau yng Nghymru.

Dengys ein cyfeiriadur ariannu sut yr ydym wedi defnyddio arian y Loteri. Gallwch hefyd wybod rhagor am Bortffolio Celfyddydol Cymru.

Ceisio am arian | Llun: Good Sailing, S Mark Gubb

Ceisio am arian

Darllen ein canllawiau a cheisio ar-lein

Portffolio Celfyddydau Cymru | Llun: Mostyn; Hélène Binet

Portffolio Celfyddydol Cymru

Gweld aelodau'r Portffolio

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245