Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Gwahoddiad i gymdeithasau o Fôn i Fynwy feddwl am drefnu ‘Noson Allan’ dros y gaeaf wrth i’r hydref ddechrau brathu

Gyda’r ysgolion wedi ail-ddechrau ar ôl gwyliau’r haf mae Cynllun ‘noson allan’ Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwahodd cymdeithasau lleol o Fôn i Fynwy, sydd wrthi o bosib yn llunio eu rhaglen ar gyfer y gaeaf a’r gwanwyn, i ystyried trefnu noson allan o adloniant proffesiynol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245