Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

G39 yn diogelu cyfran o gronfa £1.5 miliwn i gefnogi artistiaid ar ddechrau eu gyrfa

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi y bydd g39 yn un o bedwar sefydliad celf weledol a fydd yn cymryd rhan yn Freelands Artist Programme, sef buddsoddiad dyngarol mawr sy’n cefnogi arferion artistig sy’n dod i’r amlwg mewn rhanbarthau o’r DU. Mae’r rhaglen yn fenter newydd gan Sefydliad Freelands, a sefydlwyd gan y swyddog gweithredol cyfryngol, Elisabeth Murdoch yn 2015.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245