Cyngor Celfyddydau Cymru | Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Cewch gysylltu â ni unai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Prif Swyddfa

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Ffôn: 0845 8734 900 (Cost yn unol â chyfraddau galwadau lleol, gall cost galwadau o ffôn symudol amrywio)
029 2044 1300
Ffacs: 029 2044 1400
SMS: 07797800504 (Codir tâl am negeseuon yn ôl eich graddfa rhwydwaith safonol yn unig)

E-bost: gwybodaeth@celf.cymru

Gweld y lleoliad hwn ar fap.


Swyddfeydd Rhanbarthol Gogledd Cymru

Parc y Tywysog II
Rhodfa'r Tywysog
Bae Colwyn
LL29 8PL

Ffôn: 01492 533440
Ffacs: 01492 533677
SMS: 07797800504 (Codir tâl am negeseuon yn ôl eich graddfa rhwydwaith safonol yn unig)

Gweld y lleoliad hwn ar fap.


Swyddfa Canolbarth a Gorllewin Cymru

Y Mwnt
18 Stryd y Frenhines
Caerfyrddin
SA31 1JT

Ffôn: (Switsfwrdd canolog) 0845 8734 900
02920 441 300
Ffacs: 01267 233084
SMS: 07797800504 (Codir tâl am negeseuon yn ôl eich graddfa rhwydwaith safonol yn unig)

Gweld y lleoliad hwn ar fap.


Ein cyfeiriadur staff >>

Cysylltu â ni
Hafan

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245