Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Celfyddydau yng Nghymru

Y Celfyddydau yng Nghymru

Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau yn greiddiol i fywyd y genedl.

Rydyn ni’n uchelgeisiol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru.

Mae ein strategaeth yn syml – ac mae modd ei chrisialu mewn tri gair:

  • Creu
  • Cyrraedd
  • Cynnal

Gallwch ddarllen rhagor am Ysbrydoli... Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau yma

Mae'r holl brosiectau a mentrau a welwch isod wedi'u seilio ar y tri egwyddor uchod sy'n llunio Ysbrydoli. Maent hefyd wedi eu llunio ar sail ein nodau a'n polisïau corfforaethol.

Y Cyfeiriadur Celf

Y Cyfeiriadur Celf | Llun: Growth, Susan Adams

Artistiaid, digwyddiadau, cyfleoedd a mwy.

Chwiliwch yn awr . . .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245