Cyngor Celfyddydau Cymru | Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu
Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu

Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu

Mae dros 50 o orielau ledled Cymru yn gweithredu'r Cynllun Casglu sydd yn cynorthwyo pobl sy’n preswylio ym Mhrydain i brynu gweithiau celf a chrefft gwreiddiol a wnaethpwyd gan artistiaid sydd dal yn fyw.

Gall orielau nad ydynt eto'n aelodau ond sydd â diddordeb ddarllen rhagor am fanylion y cynllun, neu gysylltu â ni i drafod.

Yn dangos 3 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

West Wales Arts Centre (Man Trafod/Talking Point)
16 West Street
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9AE
White Lion Street Gallery
White Lion Street
Dinbych y Pysgod
Sir Benfro
SA70 7ES
Workshop Wales
Manorowen
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9QA

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245