Cyngor Celfyddydau Cymru | Cefnogi Unigolion Creadigol Proffesiynol yng Nghymru

Cefnogi Unigolion Creadigol Proffesiynol yng Nghymru

Cefnogi Unigolion Creadigol Proffesiynol yng Nghymru

Dyddiad y cyhoeddiad

10 Ion 2017

Categorïau

Ymchwil

Adroddiad am y canfyddiadau a baratowyd gan Fieldwork i Gyngor Celfyddydau Cymru: i bennu data sylfaenol a gwerthuso ymagwedd bresennol Cyngor Celfyddydau Cymru tuag at gefnogi gweithwyr creadigol proffesiynol yng Nghymru.

Adroddiad a baratowyd mewn partneriaeth ag Ysgol Fusnes Caerdydd a WISERD, Prifysgol Caerdydd.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245