Cyngor Celfyddydau Cymru | Datganiad Polisi Datblygu Cynaliadwy

Datganiad Polisi Datblygu Cynaliadwy

Datganiad Polisi Datblygu Cynaliadwy

Dyddiad y cyhoeddiad

7 Tach 2016

Categorïau

Menter ac Adfywio

Disgrifia'r datganiad polisi hwn sut y gweithreda Cyngor Celfyddydau Cymru ei weledigaeth am ddatblygu a chynnal Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd bywyd a llesiant y genedl yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 2015.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245