Cyngor Celfyddydau Cymru | Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygu Cynaliadwy)

Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygu Cynaliadwy)

Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygu Cynaliadwy)

Dyddiad y cyhoeddiad

7 Tach 2016

Categorïau

Menter ac Adfywio

Disgrifia'r Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol sut y gweithreda Cyngor Celfyddydau Cymru ei weledigaeth am ddatblygu a chynnal Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd bywyd a llesiant y genedl yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 2015.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygiad Cynaliadwy

Darllenwch ragor am ei hymrwymiad i Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygiad Cynaliadwy yma.

Ewch i weld sut mae'r celfdydydau yn rhoi nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith.

Atega'r polisi hwn y ddogfen, Ysbrydoli... strategaeth gelfyddydol Cyngor Celfyddydau Cymru. Wrth wraidd y strategaeth hon mae rhagoriaeth ac arloesedd yn y celfyddydau ac annog rhagor o bobl i fwynhau’r celfyddydau yn eu holl amrywiaeth a chymryd rhan ynddynt.

Cymeradwywyd y Polisi hwn gan ein Cyngor yn Hydref 2016 a chaiff ei adolygu'n flynyddol wedyn.

Lawrlwytho:

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245