Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Dyddiad y cyhoeddiad

4 Rhag 2014

Tagiau

Strategaeth

Maes creadigol

Adloniant Theatr Cerddoriaeth Celfyddydau Cyfunol / Celfyddydau aml-ddisgyblaethol Crefftau Cynhyrchu Ffilm Dangosiadau ffilm a fideo Dawns Drama Gweithgarwch Cyffredinol Llenyddiaeth Opera Celf Gyhoeddus Celfyddydau Gweledol

Categorïau

Cynlluniau a Strategaethau Corfforaethol

Rydyn ni’n uchelgeisiol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Ein strategaeth yw creu gwlad lle caiff ein doniau gorau eu gweld, eu meithrin a’u rhannu.

Felly dyma ddatgan ein gweledigaeth o’r hyn y credwn y gall y celfyddydau yng Nghymru fod yn ystod y pum mlynedd nesaf. Dyma ddweud beth y mae’r Cyngor, ein corff llywodraethol, yn dymuno’i gyfl awni a’r consensws y ceisiwn ei greu ymhlith pawb sydd, gobeithio, yn rhannu ein hamcanion.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245