Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017
Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Yr artist James Richards fydd yn cynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017 gyda'i arddangosfa 'Music for the Gift'

James Richards

Yr artist James Richards sydd wedi ei ddethol i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017. Darllenwch y datganiad i'r wasg sy'n esbonio'n llawn ddetholiad James Richards i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017.

James Richards: Cymru yn Fenis 2017

Pam Cymru yn Fenis?

Mae Cymru yn Fenis Wales in Venice ae’r Biennale wedi cynnig platfform gwych i gelfyddyd weledol o Gymru.

Mae'n cryfhau ei phroffil rhyngwladol ac yn dod â hyn yn ôl i Gymru mewn arddangosfeydd teithiol a mentrau cysylltiedig megis y rhaglen Goruchwylio Arbennig ac adnoddau addysgiadol a sgyrsiau.

Y Broses Ddethol

Rhoddwyd tri chynnig unigryw ar y rhestr fer i Gymru yn Fenis Wales in Venice 2017 o 11 Mynegiad o Ddiddordeb. Y tri artist oedd:

  • Richard Billingham
  • James Richards
  • Clare Woods

Fe wynebodd y Panel Dewis restr fer eithriadol o safonol, gydag artistiaid yn cynrychioli ymagweddau a phosibiliadau gwahanol ac uchelgeisiol iawn i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice.

Gwnaeth y Panel Dewis eu penderfyniad yn seiliedig ar y briff a gofynion y prosiect.

Cynullwyd y Panel Dewis gan y Comisiynydd, Cyngor Celfyddydau Cymru. Gallwch ddarllenwch ragor am yr alwad a’r broses ddewis yma: www.celf.cymru/97709

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245