Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017
Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Yr artist James Richards fydd yn cynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017 gyda'i arddangosfa 'Music for the Gift'

Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Music for the Gift

James Richards

13 Mai – 26 Tachwedd, 2017

Santa Maria Ausiliatrice
Fondamenta San Gioachin
30122 Fenis
Yr Eidal

Mae arddangosfa James Richards Music for the gift yn gorff newydd o waith sy'n cynnwys gosodiad sain, a gweithiau fideo a delweddau llonydd, i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice fel digwyddiad cyfochrog â'r 57fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol – La Biennale di Venezia.

Darllenwch y datganiad llawn a gyhoeddwyd 9 Mai 2017.

Mae'r arddangosfa wedi cael ei chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac wedi'i churadu gan Ganolfan y Chapter yng Nghaerdydd.


James Richards

James Richards: Cymru yn Fenis 2017

Mae James Richards, a gafodd ei eni yng Nghaerdydd, yn ymddiddori ym mhosibilrwydd y preifat ymysg yr anhrefn dyddiol cyhoeddus. Fel rhan o'i waith, mae'n defnyddio stôr o ddeunyddiau sy'n tyfu o hyd gan gynnwys darnau o waith sinema, gweithiau gan artistiaid eraill, deunydd ffilm o gamerâu coll, lluniau niwlog teledu ganol-nos, traciau sain o ffilmiau a ffrwyth gwaith ei ymchwil mewn archifau.

Mae cyflwyniad James i arddangosfa Cymru yn Fenis Wales in Venice wedi'i ysbrydoli gan Santa Maria Ausiliatrice a thaith barhaus yr artist i archwilio pŵer emosiynol deunydd priodedig.

Mae arddangosfa James Richards: Music for the gift wedi'i churadu gan Hannah Firth ac yn cael ei rheoli gan Chapter, Caerdydd.

04-James-Richards-and-Steve-Reinke-What-weakens-the-flesh-is-the-flesh-itself,-video-still,-560
James Richards a Steve Reinke, 'What weakens the flesh is the flesh itself' (golwg o'r arddangosfa), fideo dogidol gyda sain, 2017. Hawlfraint: James Richards a Steve Reinke; trwy law Cyru yn Fenis. Llun Jamie Woodley


Y Rhaglen Ddysgu a Digwyddiadau

Mae presenoldeb Cymru yn Fenis Wales in Venice yn adlewyrchu yn ôl ar Gymru drwy fentrau fel y rhaglen Goruchwylio Arbennig sy'n cynnig cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol i artistiaid a churaduron. Datblygwyd cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan yn 2017 fel cynllun peilot gydag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Mae sgyrsiau a digwyddiadau sy'n rhoi cyd-destun ehangach i waith James, ynghyd â'r Rhaglen Hyfforddi Goruchwylio Arbennig wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â'r sefydliad sy'n cael ei redeg gan artistiaid, g39, a byddant yn cael eu cynnal ledled Cymru drwy gydol 2017 a 2018.

Darllenwch ragor am yr 18 Goruchwyliwr fydd yn ymweld â Fenis.


Santa Maria Ausiliatrice

Bydd arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn cael ei gyflwyno am y trydydd tro yn y Santa Maria Ausiliatrice. Hen gwfant sydd nawr yn cael ei ddefnyddio fel canolfan gymunedol yw Santa Maria Ausiliatrice. Mae Cymru yn defnyddio’r hen gapel a nifer o stafelloedd eraill yn yr adeilad.

Wedi ei leoli hanner ffordd rhwng prif safleoedd y Biennale yn y Giardini a’r Arsenale mae’r lleoliad yn hygyrch ac yn hawdd iawn i’w ganfod ar y Fondamenta San Gioacchino sydd ar ben uchaf stryd lydan y Via Garibaldi.

Ewch yma i weld rhagor am fanylion amseroedd agor a lleoliad y Santa Maria Ausiliatrice


Venice Biennale

La Biennale di Venezia yw arddangosfa celfyddydau gweledol mwyaf mawreddog y byd. Caiff Cymru yn Fenis/Wales in Venice ei chomisiynu a’i rheoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru gyda chefnogaeth a chydweithio gan Lywodraeth Cymru a’r British Council. Caiff ei dewis drwy alwad am gynigion.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i gyflwyno yn Cymru yn Fenis/Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, gan ddathlu’r goreuon o blith artistiaid newydd a sefydledig Cymru. Ymhlith yr artistiaid blaenorol mae Helen Sear, Bedwyr Williams, Tim Davies a John Cale.

Mae'r rhesymeg dros arddangos yn Fenis a'r hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni yn cael eu hadlewyrchu yn amcanion y bartneriaeth:

  • Arddangos gwaith artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol Cymru.
  • Canolbwyntio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar ystod amrywiol gwaith a werthfawrogir gan y beirniaid sy'n ymwneud â Chymru, sy'n dod o Gymru neu sy'n gysylltiedig â Chymru.
  • Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu celfyddydau gweledol Cymru.
  • Ar lwyfan y byd dathlu Cymru ddeinamig, flaengar a diwylliannol ymgysylltiedig.

Mae ein presenoldeb ym Miennale Celf Fenis yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chyllideb graidd o £400,000 ar draws dwy flynedd i ddatblygu'r prosiect.


Gwybodaeth i'r Wasg

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, delweddau a gwneud ceisiadau am gyfweliadau, cysylltwch â:

Cymru

Betsan Moses
E: betsan.moses@celf.cymru
Ff: +44 (0)29 2044 1307
S: +44 (0)7970751057

Cyfryngau rhyngwladol a gweddill Prydain

Lisa Hill yn SUTTON
E: lisa@suttonpr.com
Ff: +44 (0)20 7183 3577
S: +44 (0)7715676683

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245