Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019
Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019

Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019

Dewiswyd yr artist Sean Edwards i gynrychioli Cymru yn Fenis yn y Biennale a gynhelir o 11 Mai tan 24 Tachwedd 2019.

Dyddiad cau ar gyfer mynegiadau o ddiddordeb: Hanner dydd 5 Mawrth 2018

Arweinir cyflwyniad Sean Edwards gan Ty Pawb, Wrecsam, fydd yn gweithio gyda’r curadur
rhyngwladol, Marie-Anne McQuay. Yr arddangosfa hon fydd yr un fwyaf uchelgeisiol ganddo
eto; mae’n un a fydd yn atseinio’n emosiynol. Ymchwiliad barddonol ydyw i le, gwleidyddiaeth
a dosbarth, oll wedi cydblethu â hanesion personol.

Er mai fel cerflunydd y mae’n adnabyddus, mae gwaith Sean Edwards hefyd yn cyfuno
gwrthrychau, ffilm, fideo, ffotograffiaeth, llyfrau a pherfformiad. Y mannau cychwyn fel arfer
yw’r pethau a’r llefydd sydd â chysylltiadau personol pwysig. Yng nghynnig yr artist, gwelir
creu corff mawr newydd o waith a fydd yn amlygu ei ddiddordeb mewn dosbarth cymdeithasol
a bywyd bob dydd, dan ddylanwadau ei fagwraeth ei hun ar stad tai cyngor ar gyffiniau
Caerdydd yn y 1980au.

Wedi ei eni yng Nghaerdydd ym 1980, graddiodd Sean Edwards o Ysgol Gelf a Dylunio
Caerdydd cyn gadael i astudio yn Ysgol Gelf Gain y Slade. Dychwelodd yr artist wedyn i
Gymru yn 2005 ac y mae ers hynny wedi cyfrannu at ddatblygiad tirwedd artistig Cymru trwy
ei waith artistig ei hun a thrwy gefnogi datblygu egin-artistiaid trwy’r gofod i artistiaid space
g39 ac yn awr fel darlithydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Mae Edwards wedi arddangos yn eang yn genedlaethol a rhyngwladol, ac y mae ar hyn
o bryd yn datblygu gweithiau celf cyhoeddus parhaol gyda Future City, Caergrawnt a
Studio Response, Caerdydd. Yn 2014 dyfarnwyd iddo’r Fedal Aur mewn Celf Gain yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ac y mae’n un o gyn-enillwyr Dyfarniadau Cymru Greadigol Cyngor
Celfyddydau Cymru.

Goruchwylio Arbennig 2019 – ceisiadau ar agor


Cyfle Datblygu Rhyngwladol i Artistiaid a Churaduron

Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau gweledol? Hoffech chi ddatblygu eich rhwydweithiau a’ch profiad rhyngwladol?

Rydym ni’n edrych am unigolion profiadol i gefnogi cyflwyniad Sean Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis yn Biennale Fenis 2019 a chymryd rhan mewn cyfle Datblygu Proffesiynol cyffrous.

Ewch i'r adran swyddiam ragor o wybodaeth a ffurflen gais.

Dyddiad Cau - 12 pm, 7 Rhagfyr 2018

Llun gan Rebe Adelaida

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245