Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019
Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019

Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2019

Sean Edwards. Digwyddiad cyfochrog yr arddangosfa gelf ryngwladol rhif 58 – La Biennale di Fenis 11 Mai – 24 Tachwedd 2019 Chiesa di Ausiliatrice S.M., Fondamenta San Gioacchin, Castello 450, 30122 Fenis Agored 11:00 – 18:00, dydd Mawrth – Sul (ar gau ddydd Llun) Comisiwn radio byw yw Refrain a fydd yn cael ei ddarlledu'n ddyddiol 14.00

Sean Edwards (ganed 1980) fydd yn cynrychioli Cymru yn Fenis 2019 gydag arddangosfa unigol a gyflwynir gan y curadur gwadd Marie Anne McQuay a’r sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb. Mae wedi’i chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a dyma’r nawfed cyflwyniad yno gan Gymru. Bydd yr arddangosfa rad ac am ddim yn Santa Maria Ausiliatrice, Castello, 11 Mai-24 Tachwedd 2019.

Dyma gyflwyniad mawr cyntaf gan yr artist yn y fath fiennale. Mae ei ymchwiliad barddonol i le, gwleidyddiaeth a dosbarth gyda hanes personol wedi’i wau i mewn. Dyma ei arddangosfa fwyaf uchelgeisiol ac emosiynol hyd yma.

Bydd Sean Edwards yn defnyddio'r amgylchoedd addurnedig yr eglwys a'r gyn-gwfaint i gyflwyno cyfres o weithiau cysylltiedig - cerfluniau, ffilm, printiau a chwiltiau. Tarddiad y gweithiau yw profiad yr artist o dyfu ar stad tai cyngor yng Nghaerdydd yn y 1980au. Yn y corff newydd yma o waith, mae’n ymddiddori mewn troi’r diffyg disgwyliadau yma’n iaith weledol gyffredin. Dyma ffordd o fyw sy’n hysbys i lawer - cadw’r blaidd rhag y drws a chael deupen llinyn ynghyd.

Mae’r artist yn enwog am ei ddull cerfluniol o bortreadu pethau bob dydd. Yn aml mae’n dechrau gyda phethau digyswllt ond sy’n gysylltiedig yn ei hanes personol a’i ddiwylliant. Gallai'r rhain gynnwys: canolfan siopa’r 1970au (Maelfa) ger ei gartref yn Llanedeyrn, grŵp cwiltio yng Nghymru, albwm Nebraska gan Bruce Springsteen, snwcer, papurau newydd poblogaidd, clipiau o gerddoriaeth a phethau sy’n troi i fyny. Drwy edrych hefyd mewn archifau a llyfrgelloedd, mae'r artist yn cyfuno straeon, lluniau, clipiau a dyfyniadau. Mae'n didoli’r pethau yma yn ei stiwdio ac yn eu hynysu a thynnu elfennau ohonyn nhw. Felly mae eu posibiliadau ffurfiol a gwleidyddol yn dod i’r amlwg.

Mae'r arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith sain sy’n cael ei amseru. Refrain yw comisiwn radio newydd mewn partneriaeth â National Theatre Wales. Bydd darllediad byw gan fam yr artist yn cael ei drosglwyddo i Fenis o’i thŷ cyngor yng Nghaerdydd. Mae'r sgript yn cynnwys profiadau personol a phethau sydd wedi troi i fyny. Mae ei llais yn oedrannus gydag acen Gogledd Iwerddon. Weithiau mae’n cloffi dros ei geiriau a’u hailadrodd am nad yw hi wedi arfer â siarad yn gyhoeddus. Gyda’i chaniatâd caredig, mae ei llais yn rhan o’r gwaith a bydd yn newid awyrgylch yr arddangosfa, weithiau i’w glywed, weithiau’n fud.

Yn y Biennale, yn Nhachwedd 2019, bydd National Theatre Wales yn cyflwyno fersiwn o Refrain yn Nhŷ Pawb, Wrecsam. Bydd yr arddangosfa lawn wedyn yn mynd ar daith dros Brydain. Bydd yn Nhŷ Pawb yng ngwanwyn 2020 cyn symud ymlaen i Bluecoat, Lerpwl yng ngaeaf 2020. Y Gronfa Gelf sy’n talu am hyn.

Ar ôl cael ei ddewis, dywedodd Sean Edwards: "Mae'n fraint imi gynrychioli Cymru ym Miennale Fenis. Dwi’n ddiolchgar am gymorth Cyngor Celfyddydau Cymru, Tŷ Pawb, Marie-Anne McQuay, Louise Hobson y curadur cynorthwyol a’r holl artistiaid a’r technegwyr sy’n rhan o'r tîm. Yn yr arddangosfa a'r cyhoeddiad, mae sawl un wedi cyfrannu eu llais, eu haelioni a’u cymorth. Byddaf i’n diolch i bawb yn y cyflwyniad terfynol."

Dywedodd Marie Anne McQuay: "Dwi’n falch iawn o fod yn rhan o'r tîm sy’n cyflwyno’r arddangosfa yn y Biennale ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru, Tŷ Pawb a sector gweledol Cymru. Gyda'n gilydd, rydym ni’n ceisio gwneud sioe agos atoch sy’n myfyrio am fywyd tawel pobl sy’n byw yn ein hamseroedd diddorol.

Bydd tîm 18 o artistiaid, addysgwyr, curaduron a myfyrwyr yn cefnogi tîm Cymru yn Fenis. Bydd rhaglen y Goruchwylwyr Arbennig yn gyfle i bobl gael profiad ymarferol o weithio yn Fenis, rhwydweithio gyda gweithwyr rhyngwladol a dilyn rhaglen o ddatblygiad personol.

Sean Edwards

Cafodd ei eni yng Nghaerdydd yn 1980 a graddio o ysgol celf a dylunio Caerdydd cyn astudio MA mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Gain y Slade. Daeth yn ôl i Gymru yn 2005. Ers hynny mae’n cyfrannu at y sector drwy ei waith ei hun a chefnogi artistiaid sy’n dod i’r amlwg drwy g39 (stiwdio dan arweiniad artistiaid). Erbyn hyn mae’n ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf Dylunio Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys yn:

· Spike Island, Bryste

· Chapter, Caerdydd

· Kunstverein Freiburg, yr Almaen

Mae wedi datblygu gwaith celf cyhoeddus parhaol gyda Studio Response a Future City. Yn 2014 cafodd y fedal aur mewn celfyddyd gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi cael dyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cael ei gynrychioli gan Oriel Tanya Leighton, Berlin.

Oriel Tanya Leighton http://tanyaleighton.com/artists/sean-edwards

Gwefan yr artist https://www.johnstowncompany.com

Marie-Anne McQuay

Hi yw’r curadur gwadd rhyngwladol i’r arddangosfa. Ers Tachwedd 2014 mae’n Bennaeth Rhaglen yn Bluecoat, Lerpwl (y ganolfan hynaf ym Mhrydain sy’n arddangos y celfyddydau cyfoes). Mae'r arddangosfeydd unigol diweddar yn Bluecoat yn cynnwys gwaith newydd gan:

· Larissa Sansour

· Louisa Martin

· Adham Faramawy

· Elaine Mitchener

· Grace Ndiritu

Cyn hynny (2007-13) roedd yn guradur yn Spike Island, Bryste gan weithio gyda’r artistiaid yma:

· Elizabeth Price

· Laure Prouvost

· Can Altay

· Sonia Boyce

· Cevdet Erek

· Melissa Gordon

· Sean Edwards

· Uriel Orlow

· Amanda Beech

· Craig Mulholland

· James Richards

· Jesse Jones

Roedd hi’n gweithio’n gyntaf gyda Sean Edwards yn 2011 ar yr arddangosfa 'Maelfa', Spike Island, Bryste.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245