Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017
Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

Cyhoeddwyd enw'r artist a fydd yn cynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017.

James Richards

Yr artist James Richards sydd wedi ei ddethol i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017. Darllenwch y datganiad i'r wasg sy'n esbonio'n llawn ddetholiad James Richards i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017.

Cymru yn Fenis Wales in Venice provides a platform to present the most exciting and creative artists associated with Wales.

It creates international experiences and connections for galleries, curators and artists that will develop the visuals arts in Wales and celebrates Wales in the World as a dynamic, culturally engaged and forward-looking nation.

James Richards: Cymru yn Fenis 2017

Goruchwylio Arbennig 2017: Cyfle datblygu rhyngwladol i artistiaid a churaduron

Cyfle newydd: Ceisiwn unigolion profiadol sy'n ymroddedig i gelfyddydau gweledol Cymru ac sy'n wybodus amdanynt, yn gyfathrebwyr ardderchog ac a all ddangos eu gallu i gymryd cyfrifoldeb am gynnal yr arddangosfa. Darllenwch yr hysbyseb llawn yma.

Y Broses Ddethol

Rhoddwyd tri chynnig unigryw ar y rhestr fer i Gymru yn Fenis Wales in Venice 2017 o 11 Mynegiad o Ddiddordeb. Y tri artist oedd:

  • Richard Billingham
  • James Richards
  • Clare Woods

Fe wynebodd y Panel Dewis restr fer eithriadol o safonol, gydag artistiaid yn cynrychioli ymagweddau a phosibiliadau gwahanol ac uchelgeisiol iawn i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice.

Gwnaeth y Panel Dewis eu penderfyniad yn seiliedig ar y briff a gofynion y prosiect.

Cynullwyd y Panel Dewis gan y Comisiynydd, Cyngor Celfyddydau Cymru. Gallwch ddarllenwch ragor am yr alwad a’r broses ddewis yma: www.celf.cymru/97709

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245