Cyngor Celfyddydau Cymru | Cydrannu: Menter Strategol i hybu Datblygu Cyfleoedd Rhwydweithio

Cydrannu: Menter Strategol i hybu Datblygu Cyfleoedd Rhwydweithio

Cefnogaeth ar gyfer menter strategol yw Cydrannu i hybu creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau a chryfhau'r rhai sy'n bodoli yn barod.

Targeda'r arian hwn y rhai sy'n gweithio ym meysydd marchnata, cyhoeddusrwydd, cysylltiadau cyhoeddus a datblygu cynulleidfa, ac rydym yn awyddus i gefnogi mentrau sy’n canolbwyntio ar gynyddu ymgyfranogi a datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer y celfyddydau.

Mae gennym arian sydd ar gael am brosiectau bychain untro yn 2017/18 a gallwn roi hyd at £2,500 y prosiect.

I ddarllen y manylion llawn am y fenter hon, lawrlwythwch a darllenwch y ddogfen hon:

pdf - logo bachCydrannu: Menter Strategol i hybu Datblygu Cyfleoedd Rhwydweithio

Dyddiadau Cau

  1. Dydd Gwener 8 Medi 2017
  2. Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245