Cyngor Celfyddydau Cymru | Cronfa Profi'r Celfyddydau

Cronfa Profi'r Celfyddydau

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru.

Ein nod yw rhoi cyfleoedd i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Mae Profi'r Celfyddydau yn rhaglen ag iddi ddau ffrwd y credwn fydd yn gwenud argraff fawr ar brofiadau dysgu ein pobl ifainc, lle bynnag y bônt yng Nghymru.

Mae Profi'r Celfyddydau yn rhan o raglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan. Mae'r rhaglen yn galluogi ysgolion i dynnu ar wybodaeth ac ymarfer artistiaid a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i wella ac ategu addysgu ar draws y cwricwlwm.

Darllenwch Ganllawiau'r Gronfa

Cronfa Profi'r Celfyddydau: Canllawiau

Dysgu mwy

Mae dau ffrwd i gynllun Profi'r Celfyddydau, sef Ewch i Weld a Cydweithio Creadigol. Cliciwch isod i ddysgu rhagor a sut i wneud cais.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245