Cyngor Celfyddydau Cymru | Cer i Greu

Cer i Greu

Penwythnos Cer i Greu 7 – 9 Ebrill 2017

Penwythnos i wneud rhywbeth – Cer i Greu!

Ar 7-9 Ebrill 2017 bydd BBC Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru a What Next? yn eich gwahodd i ddathlu creadigrwydd ym mhob cwr o Gymru.

Byddwn yn hyrwyddo Cymru fel gwlad sy’n mwynhau celfyddyd a diwylliant a gwlad sy’n caru creadigrwydd.

Dywedwch wrthym am eich digwyddiad

Gofynnwn i sefydliadau celf, grwpiau cymunedol a chymdeithasau bach a mawr i wahodd eraill i gymryd rhan mewn profiadau creadigol rhad ac am ddim. Gall cymryd rhan gynnwys creu cerddoriaeth, rhoi blaen troed ym myd y ddawns, tynnu llun â brwsh neu gamera, ysgrifennu creadigol neu greu mewn clai, mewn cerdd neu mewn cyfrifiadur.

oed yn ddigwyddiad sy’n bod yn barod, neu’n ddigwyddiad sydd wedi’i drefnu’n unswydd, gadewch inni wybod beth sydd ar y gweill ar wefan Cer i Greu - er mwyn i bawb gael gweld manylion eich digwyddiad ar fap ar-lein.

Hyfforddiant am ddim

Os ydych chi'n bwriadu trefnu digwyddiad ‘leni fel rhan o Cer i Greu, ymunwch ag yn un o ddiwrnodau hyfforddi Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yng Nghastell Nedd, Caernarfon neu Gaerfyrddin.

Bydd y cwrs di-dâl hwn yn rhoi arweiniad ymarferol ynghylch trefnu digwyddiadau sy'n gynhwysol ac yn ddiddorol. Mae rhagor o wybodaeth yma.

Dyddiadau Hyfforddiant:
  • Castell Nedd: NPTCVS, 19, Alfred Street, Castell Nedd SA11 1EF
    Dyddiad: 09.03.17
  • Caernarfon; Galeri Caernarfon, Doc Victoria, Caernarfon LL55 1SQ
    Dyddiad: 21.03.17
  • Caerfyrddin: Oriel Myrddin, Church St, Caerfyrddin SA31 1 LH
    Dyddiad: 28.03.17

Rhowch wybod inni am eich digwyddiad ar wefan Cer i Greu


Cer i Greu 2016

Bu nifer o ddigwyddiadau yn 2016. Mae'r fideo isod yn dangos llawer o weithgareddau a ddigwyddodd gyda Galeri, Caernarfon yn ganolbwynt iddynt.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245