Cyngor Celfyddydau Cymru | Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am noddi a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru.


Rydym yn credu fod y Celfyddydau'n Bwysig

Darllenwch ragor am pam fod y celfyddydau'n bwysig ac Ysbrydoli... Ein Strategaeth ar gyfer y Celfyddydau a Chreadigrwydd

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Penodir ei aelodau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Llywodraeth Cymru yw ein prif noddwr. Dosbarthwn hefyd arian o'r Loteri Genedlaethol a chodwn arian ychwanegol lle gallwn o amrywiaeth o ffynonellau sector preifat a chyhoeddus.

Gweithiwn ar y cyd â Llywodraeth Cymru i allu dangos sut y mae'r celfyddydau o gymorth i gyflawni uchelgais polisi'r Llywodraeth.

Gweithia'n staff mewn swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Chaerdydd.


I gysylltu â'n swyddfeydd rhanbarthol a thimau penodol yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, gallwch chwilio ein cyfeiriadur staff.


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245