Cyngor Celfyddydau Cymru | Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am noddi a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru.

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Penodir ei aelodau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Llywodraeth Cymru yw ein prif noddwr. Dosbarthwn hefyd arian o'r Loteri Genedlaethol a chodwn arian ychwanegol lle gallwn o amrywiaeth o ffynonellau sector preifat a chyhoeddus.

Ni yw prif asiantaeth datblygu ac ariannu'r celfyddydau yng Nghymru.

Gweithiwn ar y cyd â Llywodraeth Cymru i allu dangos sut y mae'r celfyddydau o gymorth i gyflawni uchelgais polisi'r Llywodraeth.

Gweithia'n staff mewn swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Chaerdydd.


Ein Dyfodol

Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd bywyd a lles y genedl.

Darllenwch ein Cynllun cyfredol i ddysgu mwy amdanom ni a'n hymrwymiad i'r Celfyddydau.


Cysylltu â niLogo Cyngor Celfyddydau Cymru


Swyddfa Ganolog

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Ffôn: 0845 8734 900
Ffacs: 029 2044 1400
SMS: 07797800504 (Codir tâl am negeseuon yn ôl eich graddfa rhwydwaith safonol yn unig)

Gweld y lleoliad hwn ar fap.


Swyddfeydd Rhanbarthol

I gysylltu â'n swyddfeydd rhanbarthol a thimau penodol yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, gallwch chwilio ein cyfeiriadur staff.


Bydd angen arnoch Adobe Acrobat Reader i ddarllen dogfennau pdf ar y wefan hon. Gellir gweld rhai dogfennau gyda Adobe Flash Player hefyd.

Lawrlwytho Adobe Reader Lawrlwytho Adobe Flash Player

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245