Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Cyflogwr hyderus o ran anableddYdych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Bwrsari gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dyddiad Cau Dydd Llun - 10 Medi 2018

Rydym yn falch i weithio gyda’r Ganolfan Reoli i gynnig dau fwrsari i godwyr arian Cymru i fynychu Ysgol Codi Arian y Celfyddydau Cenedlaethol ym mis Tachwedd. Mae’r cwrs preswyl enwog hwn yn un dwys sy’n para 6 diwrnod a thrafodir yno strategaeth a thactegau i lwyddo cael arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, busnesau ac unigolion - a llawer rhagor.

Mwy...

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Dyddiad Cau Dydd Iau - 22 Tachwedd 2018

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl.

Mwy...

Aelod Annibynnol y Grŵp Monitro Cydraddoldebau

Dyddiad Cau Dydd Iau - 22 Tachwedd 2018

Rydym yn chwilio am ddau aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Grŵp Monitro Cydraddoldebau.

Mwy...

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Dyddiad Cau Dydd Iau - 22 Tachwedd 2018

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol.

Mwy...

Goruchwylio Arbennig Cymru yn Fenis 2019

Dyddiad Cau Dydd Gwener - 07 Rhagfyr 2018

Goruchwylio Arbennig 2019 – ceisiadau ar agor

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245