Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Cyflogwr hyderus o ran anableddYdych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Bwrsari gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Dyddiad Cau Dydd Llun - 10 Medi 2018

Rydym yn falch i weithio gyda’r Ganolfan Reoli i gynnig dau fwrsari i godwyr arian Cymru i fynychu Ysgol Codi Arian y Celfyddydau Cenedlaethol ym mis Tachwedd. Mae’r cwrs preswyl enwog hwn yn un dwys sy’n para 6 diwrnod a thrafodir yno strategaeth a thactegau i lwyddo cael arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, busnesau ac unigolion - a llawer rhagor.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245