Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddi

Swyddi

Gyrfaoedd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.


Cyflogwr hyderus o ran anableddYdych chi'n chwilio am gyfleoedd a gynigir gan sefydliadau celfyddydol eraill? Ewch draw i'r Cyfeiriadur Celf.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn y bryd yn gwahodd ceisiadau am y swyddi canlynol:

Swyddog Grantiau a Gwybodaeth

Dyddiad Cau Dydd Iau - 29 Mehefin 2017

Rydym yn chwilio am Swyddog Grantiau a Gwybodaeth i ymuno â’n tîm sy’n rheoli ymholiadau a cheisiadau am wybodaeth a chyngor, gan wneud ymchwil a llunio canllawiau ysgrifenedig pan fo angen gwneud hynny. Mae asesu ceisiadau am arian Loteri yn ganolog i’r swydd hon.

Mwy...

Golygydd Cynnwys y We

Dyddiad Cau Dydd Iau - 29 Mehefin 2017

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys y We i gynnal trosolwg golygyddol o gynnwys a safon ein gwefannau gan ddarparu ffordd gadarnhaol a chyson o fynd ati o ran cyfathrebu mewnol ac allanol ar ein gwefannau rhyngrwyd a mewnrwyd. Amddiffynna'r Golygydd enw da a brand y Cyngor ar lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol.

Mwy...

Cydlynydd Rhyngwladol

Dyddiad Cau Dydd Gwener - 07 Gorffennaf 2017

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau.

Mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245