Cyngor Celfyddydau Cymru | Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae diogelu preifatrwydd a data personol ein defnyddwyr a'n hymwelwyr yn hynod bwysig inni.


Mae ein Polisi Preifatrwydd, a gymeradwywyd gan y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli, yn amlinellu’r modd y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymdrin â’r wybodaeth a ddysgwn amdanoch pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan. Caiff ei adolygu bob 2 flynedd.

Rydym ar hyn o bryd yn adolygu ein Polisi Preifatrwydd i gyd-fynd â'r rheolau PECR newydd, a gyhoeddwyd ym 2011.

Mae ein Polisi Preifatrwydd cyfredol yn cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth ganlynol:


Cwcis

Darllenwch am sut yr ydym yn defnyddio cwcis yma


Cefnogaeth Preifatrwydd

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’n datganiad preifatrwydd neu am gael gafael ar eich data personol a wnewch chi gysylltu gyda:

Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

gwybodaeth@celf.cymru

Artist: Michael Flynn
Didwylledd

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245