Cyngor Celfyddydau Cymru | Artist ar gyfer Oriel Myrddin, Caerfyrddin: Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin

Artist ar gyfer Oriel Myrddin, Caerfyrddin: Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin

Galw am Artistiaid

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Lleoliad neu gyfeiriad cyswllt
Oriel Myrddin Gallery
Lôn y Llan
Carmarthen
SA31 1LH
Ar gael hyd at
Dyddiad cau: 10 Maw 2017
Manylion cyswllt
Catherine Spring
CMSpring@carmarthenshire.gov.uk

Disgrifiad

Mae Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin, Caerfyrddin yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan artistiaid sy'n dymuno gweithio fel rhan o'r tîm dylunio ar gyfer adnewyddu Oriel Myrddin yng nghanol tref Caerfyrddin.


Mae hwn yn gyfle rhagorol i arlunydd wneud cyfraniad gwirioneddol tuag at ddylunio rhan bwysig o fywyd diwylliannol y dref ac adeilad allweddol o fewn cynllun adfywio'r dref. Disgwylir i'r artist a benodir gyflwyno persbectif newydd i'r tîm dylunio gan groesi ffiniau sgiliau traddodiadol a chysylltu â gwahanol ddisgyblaethau dylunio.


Gyda ffi o £4,000, bydd yr artist a benodir yn cael ei annog i feddwl yn ochrol ynghylch sut y bydd yr Oriel yn gweithredu, sut y bydd yn cysylltu â gweddill canol y dref a sut y bydd defnyddwyr yn rhyngweithio â'r adnodd. Fel rhan o'r comisiwn, bydd yr artist a benodir yn cefnogi cyflwyniad y prosiect i Cyngor Celfyddydau Cymru.


Mae'r briff a'r dogfennau atodol ar gael ar gais gan
Catherine Spring, Rheolwr yr Oriel
CMSpring@carmarthenshire.gov.uk
Dylid anfon pob ymholiad ar e-bost, ni ellir cyflwyno ymholiad dros y ffôn.


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Mawrth 2017 at 17.00.


Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 29 Mawrth 2017 yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod erbyn dydd Gwener, 17 Mawrth 2017 a ydynt wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.


Cyswllt:


Catherine Spring:
Gallery Manager/Rheolwr yr Oriel
CMSpring@carmarthenshire.gov.uk


Kathryn Campbell: Gallery Assistant/Cynorthwywr yr Oriel
kcampbell@carmarthenshire.gov.uk


Oriel Myrddin Gallery, Lôn y Llan, Caerfyrddin SA31 1LH
www.orielmyrddingallery.co.uk


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245