Cyngor Celfyddydau Cymru | On the Edge of the World Oriel Myrddin 20/06/2012

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Tania Kovats 'Two Hundred and Eighty Two'

Mae’r arddangosfa hon wedi’i dethol o drysorau Casgliad y Cyngor Prydeinig. Fe’i trefnwyd fel rhan o raglen arbennig o ddigwyddiadau i ddathlu dau ganmlwyddiant Charles Darwin, ei waith a’i etifeddiaeth.


Mae’r 14 o artistiaid cyfoes a ddewiswyd ar gyfer yr arddangosfa yn gweithredu fel fforwyr modern. Trwy eu gwaith, maen nhw’n gwneud cysylltiadau rhyngom ni, ein hamgylchedd a natur.


I lawer ohonynt, mae teithio’n rhan bwysig o’u gwaith; maen nhw’n ceisio archwilio a dehongli’r byd naturiol cymhleth a newidiol o’n cwmpas. Yma gwelwn etifeddiaeth oesol Darwin a’i ymroddiad i gyflwyno dehongliadau newydd, darganfyddiadau prin a mewnwelediadau craff i fyd ehangach, wedi’i gario y tu hwnt i’r gymuned wyddonol ac i mewn i ddychymyg artistiaid heddiw.


Yr artistiaid dan sylw: boredomresearch, Christine Borland, Dalziel+Scullion, Anya Gallaccio, Tania Kovats, Rob Kesseler, Michael Landy, Heather & Ivan Morison, Simon Starling, Alison Turnbull a Marc Quinn.


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245