Cyngor Celfyddydau Cymru | Premiere Byd BBC i'r Cyfansoddwr Preswyl Newydd
Nôl at y rhestr newyddion

Premiere Byd BBC i'r Cyfansoddwr Preswyl Newydd

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio première byd gan y Cyfansoddwr Preswyl newydd Mark Bowden ar 8 Medi yn Neuadd Hoddinott y BBC, yn rhan o Ŵyl Gerdd Bro Morgannwg. 24 Awst 2011

Premiere Byd BBC i'r Cyfansoddwr Preswyl Newydd

Bydd Mark Bowden, a gyhoeddwyd yn Gyfansoddwr Preswyl newydd y Gerddorfa ym mis Mehefin eleni, yn sgrifennu tri darn newydd i’r Gerddorfa dros y tair blynedd i ddod, ar y cyd â BBC Radio 3.

Darn comisiwn cyntaf Mark gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fydd ei Concerto Soddgrwth, Lyra. Mae’n egluro pa unawdydd oedd ganddo mewn cof pan oedd yn sgrifennu’r gwaith:

"Rwy’n cyfansoddi’r gwaith yn benodol i Oliver Coates, soddgrythor gwych sy’n ffrind ac yn gydweithiwr. Rhoddodd berfformiadau mor fendigedig o’m gweithiau cynt fel y gwyddwn y byddwn wrth fy modd yn sgrifennu gwaith mwy iddo."

Mae’r cyngerdd hefyd yn cynnwys cyfres i’r gerddorfa gan Qigang Chen (cyfarwyddwr cerddoriaeth seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Beijing 2008), wedyn gwaith a gyfansoddwyd gan Gyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, John Metcalf. Daw’r cyngerdd i ben mewn perfformiad o City Life Steve Reich.

Mae’r cyngerdd yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC nos Iau 8 Medi am saith o’r gloch, yn Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd, yn rhan o Ŵyl Gerdd Bro Morgannwg. Mae’r tocynnau’n £12 (disgowntiau ar gael), ac maen nhw ar gael gan Linell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar 03700 10 10 51 (bydd cost ddaearyddol o dirwifrau a ffonau symudol yn berthnasol).

Am ragor o wybodaeth ynghylch Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg neu i godi tocynnau ar lein, ewch i www.valeofglamorganfestival.org.uk Am ragor o wybodaeth ynghylch y Gerddorfa ewch i www.bbc.co.uk/now

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245