Cyngor Celfyddydau Cymru | Dewis Sean Edwards i gynrychioli Cymru yng Nghymru yn Fenis 2019
Nôl at y rhestr newyddion

Dewis Sean Edwards i gynrychioli Cymru yng Nghymru yn Fenis 2019

Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o gyhoeddi dewis Sean Edwards i gynrychioli Cymru yng Nghymru yn Fenis yn arddangosfa gelf ryngwladol rhif 58, Biennale Fenis, rhwng 11 Mai a 24 Tachwedd 2019. 25 Mai 2018

Dewis Sean Edwards i gynrychioli Cymru yng Nghymru yn Fenis 2019


Biennale Fenis yw un o’r arddangosfeydd celf mwyaf ac uchaf ei bri yn y byd. Cynrychiolir Cymru yno er 2003. Ar gyfer Cymru yn Fenis 2019, bydd cyflwyniad Sean Edwards dan arweiniad Tŷ Pawb, Wrecsam a gydweithia â churadur rhyngwladol, Marie-Anne McQuay. Yr arddangosfa hon fydd ei fwyaf uchelgeisiol ac emosiynol apelgar hyd yn hyn; ymchwiliad barddonol i le, gwleidyddiaeth a dosbarth sy’n cydblethu â hanesion personol.
Er i bobl ei adnabod yn gerflunydd, mae ei waith yn cyfuno gwrthrychau, ffilm, fideo, ffotograffau, llyfrau a pherfformiad. Dechreua ei gelf fel arfer gyda phethau a lleoedd sydd â chysylltiad personol pwysig iddo. Bydd cynnig yr artist yn creu corff newydd pwysig o waith a ddengys ei ddiddordeb mewn dosbarth cymdeithasol a bywyd bob dydd, dan ddylanwad ei brofiadau ei hun o gael ei fagu ar stad gyngor ar gyrion Caerdydd yn y 1980au.


Fe'i ganed yng Nghaerdydd ym 1980 a graddiodd o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd cyn mynd i astudio yn Ysgol Gelf Gain Slade. Daeth yn ôl i Gymru yn 2005 lle y cyfrannodd at ddatblygu tirwedd artistig Cymru drwy ei ymarfer artistig ei hun a thrwy gefnogi datblygiad artistiaid newydd drwy g39. Erbyn hyn mae’n ddarlithydd Celf Gain yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.


Mae wedi arddangos yn eang - yn genedlaethol a rhyngwladol - ac ar hyn o bryd mae'n datblygu gwaith celf cyhoeddus parhaol gyda Dinas y Dyfodol, Caergrawnt a Stiwdio’r Ymateb, Caerdydd. Yn 2014 cafodd y fedal aur mewn celfyddyd gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol a chyn hynny cafodd grant Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.


Pan ddewiswyd ef i Gymru yn Fenis, dywedodd:
"Rwy'n falch iawn o gael fy newis i gynrychioli Cymru yn Fenis. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r tîm rhagorol yn Nhŷ Pawb, y cynhyrchydd annibynnol Louise Hobson a chyda'r curadur Marie-Anne McQuay. Mae cael y cyfle i lunio arddangosfa fel a gynigiais yn un peth ond mae cael gwneud hyn dan faner Cymru yn Fenis yn gyfle anhygoel."

Meddai’r curadur, Marie-Anne McQuay:
"Ar ôl fy mherthynas guradurol hir a chynhyrchiol â Sean yn Bluecoat, canolfan Lerpwl i’r celfyddydau cyfoes, a chyn hynny yn Spike Island, Bryste, rwy’n falch iawn o gael gweithio gydag ef eto, yn enwedig ar rywbeth mor uchel ei fri â Chymru yn Fenis 2019. Mae Sean yn un o brif artistiaid Cymru a Phrydain dan 40 oed a gwn y bydd ei arddangosfa’n ymgysylltu â’r byd cyfoes yn gelfydd iawn. Bydd ein partneriaeth gyda Thŷ Pawb hefyd yn rhoi dyfnder i’r prosiect a chyrraedd iddo yng Nghymru a’r tu hwnt."


Dywedodd Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru:
"Rydym yn falch iawn i weithio gyda Sean Edwards ar Gymru yn Fenis 2019. Mae’n artist gwych a fydd yn rhoi Cymru yn gadarn ar y map yn y digwyddiad rhyngwladol hollbwysig hwn. Bydd ei ffordd unigryw o weithio yn cynnig profociadau sy’n gysylltiedig â themâu sy'n bwysig iddo ef ond a gysyllta ag unigolion a chymunedau ledled Cymru a'r byd."


Comisiynir a rheolir arddangosfa Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chymorth grant gan Lywodraeth Cymru.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245