Cyngor Celfyddydau Cymru | Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol
Nôl at y rhestr newyddion

Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol

Mae disgyblion pump o ysgolion ardal Caernarfon yn brysur yn ymweld â Gefail yr Ynys yn ystod yr hydref, i weld gôf wrth ei waith ac i greu gweithiau celf eu hunain mewn metel. 06 Tach 2017

Plant Ysgol yn gweithio mewn Gefail Gymunedol

Pan aeth grwp o blant Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla i’r efail ym mis Hydref, buon nhw’n gweithio hefo'r Gôf Dylan Parry, a'r artist Miranda Meilleur o Lanberis i ddysgu sgiliau gwaith metel. A pan roddwyd lwy fetel hen-ffasiwn i bob dysgwr, a'u gwahodd i'w addasu ym mha bynnag ffordd roedden nhw eisiau, roedden nhw wrth eu boddau yn dechrau ar y gwaith!

I ddechrau roedd angen twymo'r llwy hefo fflam a'i oeri mewn bwced o ddŵr - roedd hyn yn gwneud y metel yn feddal er mwyn gallu ei guro a’i siapio’n rhwydd hefo mothwylion. Hefo 14 o blant ar y tro yn bwrw metel hefo brwdfrydedd, roedd yr Efail yn llawn sŵn a chyffro! Yna hefo help Miranda a Dylan, gyda'r llwyau wedi' trawsnewid yn amrywiaeth o siapiau hardd, roedd hi'n amser i'w addurno hefo tyllau wedi eu drilio a llythrennau wedi eu stampio mewn i'r metel.

Dywedodd Bethan Page, Cyd-Reolydd Prosiect Stamp Caernarfon, "Roedd hi'n wych gweld y plant yn mwynhau gweithio ar y llwyau metel cymaint, ac yn mwynhau bod yn greadigol. Mae ymweliadau'r ysgolion wedi bod yn bosib gan ein bod wedi cydweithio hefo nhw i gael grant 'Ewch i Weld' gan Gyngor Celfyddydau Cymru, sy'n talu am drafnidiaeth y plant a chostau cynnal y gweithdai celf yma. Mae plant a'r staff wedi bod yn gefnogol dros ben a ryden ni'n edrych ymlaen at barhau i gyd-weithio hefo nhw yn y dyfodol."

Erbyn hyn mae trefnwyr y prosiect yn edrych ymlaen at groesawu'r 4 grwp nesaf i'r efail ym mis Tachwedd - Ysgol y Gelli, Ysgol Yr Hendre, Ysgol Penisarwaun ac Ysgol Syr Hugh Owen. Bydd gweithiau celf unigryw a chreadigol mewn metel yn ymddangos mew llawer o gartrefi yn yr ardal dros yt wythnosau nesaf.

Mae Gefail yr Ynys yn ran o brosiect Stamp Caernarfon, sy'n cydweithio hefo'r gymuned i adfywio'r dref drwy amrywiaeth o brosiectau celfyddydol. Mae'n ran o gynllun 'Creu Cymunedau Cyfoes' Cyngor Celfyddydau Cymru, ac yn cael ei gefnogi gan Gyngor Gwynedd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245